Forum of Young Leaders of Moldova (#FYLM): DAY 2

Forum of Young Leaders of Moldova (#FYLM): DAY 2

(Romanian language below/ Limba română⬇⬇⬇)

Second day of our event was focused on motivation of young leaders to cooperate and developing their communities together.

To identify modern youth challenges and face them correctly, we invited 2 representatives of most active organizations in civil society and youth policy in Moldova.

First speaker was Tatiana Kosteva, the representative pf Institute of Urban Development of Moldova. Process of community development and team-forming were the main topics of her presentations. “You can’t change things alone, you can’t go to the authorities by yourself. You need a team. If authorities see that you have support, then your voice will be heard, then they will accept you. Start from the team, which will lead all social processes in your communities. You are the leader, you need only leaders near you. Community need you and if you don’t start these changes, nobody will do it instead of you!”

Second presentation of Valeriu Dragalin, the President of National Youth Council of Moldova, was dedicated to the state youth policies, support of youth and the involvement of young people in decision-making processes. Their organization is an institution, that unites a lot of youth organizations, helping them with institutional and organizational development.

It leaded to the main activity of the day – youth problems identification. Participants identified 6 main youth problems in different areas (education, migration, labor, leisure time, local communities, state language problem) and formed 6 groups for creation of project aimed to solve these problems.

At the evening we got another portion of useful knowledge from the Arnold Kiss, who spent two years teaching kids from underprivileged families and helped develop many education and community-oriented organisations and NGOs. He was speaking about the ways of team building and how to identify and develop an idea into a real project, step by step.

Closing speech was made by the GaMCon project manager Samuel Goda. He presented the GaMCon project to all leaders and made a great motivation to everyone, explaining why is important not to give up, to help the society and to create a better community.

A doua zi a evenimentului nostru a fost axată pe motivarea tinerilor lideri de a coopera și de a-și dezvolta împreună comunitățile.

Pentru a identifica provocările moderne ale tinerilor și a le confrunta în mod corect, am invitat 2 reprezentanți ai celor mai active organizații din societatea civilă și politica de tineret din Moldova.

Primul vorbitor a fost Tatiana Kosteva, reprezentantul Institutului de Dezvoltare Urbană din Moldova. Procesul de dezvoltare comunitară și de formare echipei au fost principalele subiecte prezentării. “Nu poți schimba lucrurile singur, nu poți să te duci singur la autorități. Ai nevoie de o echipă. Dacă autoritățile văd că aveți sprijin, atunci vocea voastră va fi auzită, atunci ei vă vor accepta. Începeți de la echipa, care va conduce toate procesele sociale din comunitățile voastre. Tu ești conducătorul, ai nevoie de lideri doar lângă tine. Comunitatea are nevoie de tine și dacă nu vei începe aceste schimbări, nimeni nu o va face în locul tău!

A doua prezentare a președintelui Consiliului Național al Tineretului Moldovei, Valeriu Drăgălin, a fost dedicată politicilor de stat pentru tineret, sprijinirea tineretului și implicarea tinerilor în procesul de luare a deciziilor. Organizarea lor este o instituție care unește o mulțime de organizații de tineret, ajutându-i în dezvoltarea instituțională și organizațională.

Activitățile aceste au condus la activitatea principală a zilei – identificarea problemelor legate de tineret. Participanții au identificat 6 probleme principale ale tineretului în diferite domenii (educație, migrație, muncă, timp liber, comunități locale) și au format 6 grupuri pentru crearea unui proiect care are ca scop rezolvarea acestor probleme.

Seara am primit o altă parte a cunoștințelor utile de la Arnold Kiss, care a petrecut doi ani predând copii din familii defavorizate și a ajutat la dezvoltarea multor organizații educaționale și comunitare și ONG-uri. El a vorbit despre modalitățile de construire a echipei și cum să identifice și să dezvolte o idee într-un proiect real, pas cu pas.

Discursul de închidere a fost făcut de către managerul proiectului GaMCon – Samuel Goda. El a prezentat proiectul GaMCon în față auditoriei și a făcut o mare motivație pentru toată lumea, explicând de ce este important să nu renunțați, să ajutați societatea și să creați o comunitate mai bună.

Add Comment